Bilgi Basamağındaki Davranışların Ölçülmesi

bilgi basamağı

Bilişsel alanla ilgili davranışların aşamalı sınıflamasının ilk basamağı olan bilgi basamağı, herhangi bir nesne veya olguyla ilgili bazı özelliklerin hatırlanmasıyla ilgilidir. Ölçme açısından bir konuda edinilmiş bilgilerin hatırlanması önemlidir. Hatırlama görünce tanıma ve sorulunca söyleme ya da ezberden aynen tekrar etme davranışlarını kapsar.

Bilginin bir öğretim hedefi olarak benimsenmesinde asıl neden onun; kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışları kazanılmasında temel olmasıdır. Ayrıca ilgiler, tutumlar hatta psikomotor becerilerde bilgi üzerinde temellenmektedir. Bu açıdan bilgi, duyuşsal ve psikomotor hedeflerin gerçekleşmesi içinde istenmektedir. Bilgi basamağındaki hedefler önce üç ana sınıfa, sonra bu sınıflar kendi aralarında alt sınıflara ayrılmıştır.

Bir Alana Özgü Bilgiler

Her alanın kendine özgü özel bilgileri ve terimleri vardır. Bu alt sınıfta herhangi bir alanın özel bilgilerini ve terimlerini bilmek hedef alınmıştır. Bu alt sınıf kavramlar (terimler) bilgisi, olgular bilgisi, araç ve gereçler bilgisi, bir alana özgü bilgilerle uğraşma araçları ve yöntemleri bilgisi, bir alandaki evrensellerin ve soyutlamaların bilgisi olmak üzere beşe ayrılır.

  • Kavramların (Terimlerin) Bilgisi

Bir konu alanında özel bir anlam taşıyan bu sözcükler ilgili konu alanının kilit taşı niteliğindedir. Sözgelimi ölçme ve değerlendirme dersinde bazı kavramlar vardır. Bunlar “ölçme, ölçüt, ölçüm, değerlendirme, geçerlik, güvenirlik, objektiflik vb.” olabilir.

  • Olguların Bilgisi

Belli bir tarihte ya da belli bir yerde geçen olayların adları, geçtikleri yerler, tarihleri, anlaşmalar, savaşlar, kahramanları, devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihleri, buluşlar bu kategoride düşünülür. Ayrıca buluşları yapanların adları, yaptıkları buluşlarda bu kapsamın basamağında yer alır.

  • Araç Gereç Bilgisi

Bazı konu alanlarıyla ilgili kullanılması önemli olan birtakım araç gereçler vardır. Örneğin sosyal bilgiler dersinde tarih şeridi, harita, atlas vb. araç gereçler gösterilebilir. Bu araç ve gereçlerin adlarının, ne işe yaradıklarının öğrenciler tarafından öğrenilmiş olması gerekebilir.

  • Bir Alana Özgü Bilgilerle Uğraşma ve Yöntemleri Bilgisi

Her alanda kabul edilmiş ya da o şekilde kullanılması gelenekselleşmiş bazı alışkanlıklar vardır. Geometride geometride üçgenin her köşesinin belli bir harfle gösterilmesi ya da dil bilgisindeki imla kuralları gibi. Bunların bilinmesi hem iletişimi hemde diğer bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.