Güvenirliği Arttırma Yolları – Ölçme ve Değerlendirme

güvenirliği arttırma yolları

Ölçme ve değerlendirme dersinin önemli konularından olan testin güvenirliği arttırmak için bir testte olması gereken başlıca özellikler aşağıdaki gibidir.

Bir testteki soru sayısının artması duyarlılığı arttıracağından ölçme sonuçlarına karışan hata oranı azalır ve güvenirlik artar. Soru sayısı arttırılırken aynı kapsamdan kaliteli, açık net anlaşılır ve ayırt edici sorular eklenmelidir.

Şans başarısı azaldıkça şansla ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalacağından güvenirlik artar. Çoktan seçmeli testlerde seçenek sayısı arttıkça şans başarısı azalacağından güvenirlik artar. Soruların öğrenciler tarafından açık, net ve kolayca anlaşılır olması ve her sorunun kesin tek bir cevabının olması güvenirliği arttırır.

Testin kullanılan yazı karakterleri ve yazı büyüklüğünün öğrencilerin düzeyine uygun olması güvenirliği arttırır. Öğrenciler sınava motive edildiklerinde soruları dikkatle cevaplayarak gerçek bilgilerini yansıtırlar. Bu da güvenirliği arttırır.

Testin öncelikle daha kolay sorularla başlaması öğrencilerin sorulara daha iyi konsantre olacağından dolayı güvenirlik artar. Sınav koşullarının tüm öğrenciler için eşit olması ve sınav ortamının ısı, ışık vb. bakımından uygun olmasının sağlanması güvenirliği arttıran bir diğer etkendir.

Tüm öğrencilerin soruların tamamını okuyarak cevaplayacakları kadar süre verilmesi testin güvenirliğini arttırır. Süre az verilirse öğrenciler cevaplamayı yetiştiremez, önce kapsam geçerliliği sonra da az soruda sayı yapıldığı için ve panikle rastgele cevap verileceği için güvenirlik düşer. Süre fazla verilirse kopya çekme veya şıkları değiştirme gibi durumlarla karşılaşılacağından önce güvenirlik sonrada geçerlik düşer.

Yönergede yanlışların doğruları götürdüğü söylenerek rastgele cevapların önlenmesi, yönergede sınav süresi belirtilerek öğrencilerin süreyi etkili şekilde kullanmasını sağlamak güvenirliği arttırır. Çok zor ve çok kolay sorular güvenirliği düşürür. Çok kolay sorular herkes tarafından yapılabileceği için ayırt ediciliği kalmaz. Çok zor sorular kimse tarafından yapılamayacağı için yine ayırt edicilik kalmaz. Orta güçlükte yırt edici olduğundan güvenirlik artar. Kullanılan testin orta güçlük düzeyinde olması güvenirliği arttırır.

Ölçme ile elde edilen sonuçların doğru ve elde edildiği duyarlılıkla kaydedilmesi güvenirliği arttırır. Sınavın uygulandığı grubun heterojen olması güvenirliği arttıran bir diğer etkendir. Testin uygulandığı kişi sayısı güvenirliği bir yere kadar arttırır bir yerden sonra sabitler. Çünkü örneklem genişlerken evreni temsil edene kadar heterojenlik artar ve böylece güvenirlik artar. Evreni temsil ettiği andan itibaren kişi sayısının artması heterojenliği arttırmaz, sabit kalır. Bu nedenle güvenirlik sabitlenir. Ancak soru sayısı güvenirliği bir yere kadar arttırır, bir yerde sonra yorulma olacağından güvenirliği olumsuz etkiler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.