Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri

kısa cevaplı testler

Öğrencilerin bir kelime, bir sembol, bir rakam ya da bir cümle ile cevap verebildikleri sorulardan oluşan testlere kısa cevaplı testler denir. Kısa cevaplı sorular, sorunun okunarak düşünülmesini ve kısa da olsa yazılı bir cevap verilmesi gerektiğinden yazılı yoklamalar ile benzerlik gösterir. Kısa cevaplı testlerde iki tip soru kullanılır. Bunlar; soru biçiminde olanlar ve boşluk doldurmalı olanlardır.

Kısa Cevaplı Testlerin Kullanılabileceği Durumlar

 • Bilgi basamağındaki davranışların ölçülmesinde kullanılabilir.
 • Okuma-yazma becerilerinin yeterinde kazanılmış olduğu eğitimin hemen her basamağında kullanılabilir.
 • Boşluk doldurma tiplerindeki sorular daha çok hatırlama, görünce tamamlama gibi bilgi basamağındaki basit davranışları ölçebilir.
 • Test hazırlamak ve puanlamak için zamanın çok uzun olmadığı durumlarda kullanılabilir.

Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri

 • Ölçme konusu olmayan kağıt düzeni, yazı güzelliği gibi davranışlara puan verilmez ve yanlılık faktörü daha az olduğundan geçerliği yüksektir.
 • Şişirme cevap verilemeyeceği için puan veren öğretmen bunun etkisinde kalarak puanlama yapmaz, bu da geçerliği arttırır.
 • Bilgi basamağındaki davranışların ölçülmesi için geçerlidir.
 • Cevaplama süresi kısa olduğundan çok soru sorulabileceğinden hem kapsam hem de güvenirliği yüksek olur.
 • Şans başarısı hiç olmadığından güvenirlik yüksektir.
 • Cevaplar kısa ve belli bir kesinlikte olduğundan dolayı daha objektif puanlanır ve puanlama güvenirliği yüksektir.
 • Hazırlanması, uygulanması ve puanlaması kolay olduğundan kullanışlıdır.

Kısa Cevaplı Test Soruları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her sorunun bir ve tek doğru cevabı olmalıdır.
 • Sorulan soru ile önemli tek bir davranış ölçülmelidir.
 • Sorular öğrencilerin bildiği bir kaynak ve kitaptan olduğu gibi alınmamalıdır.
 • Testteki tüm boşluk doldurma sorularında bırakılan boşluklar eşit uzunlukta olmalıdır.
 • Boşluğun dışındaki kelimelerle sorunun tam olarak ne sorduğu açık ve net bir şekilde anlaşılmalıdır.
 • Boşluk doldurma sorularında en çok iki boşluk bırakılmalıdır.
 • Her bir sorunun ne kendi içerisinde ne de diğer sorularda cevap hakkında ipucu bulunmamalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.