Yazılı Yoklamaların Özellikleri

yazılı yoklamalar

Öğrencilere soruların yazılı olarak verildiği ve öğrencileri de cevaplarını yazılı olarak verdikleri sınav türüdür Öğrencinin verilen soruyu okuması, cevabı zihninden tasarladıktan sonra yazarak cevaplaması söz konusudur. Bu nedenle yazı yoklamalarda açık uçlu maddeler kullanılır.

Yazılı Sınavların Kullanılabileceği Durumlar

Üst düzey davranışlar olan analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarındaki davranışların ölçülmesinde yazılı yoklamalar kullanışlı olabilir. Özellikle sentez basamağı davranışlarının ölçülmesinde en iyi ölçme yöntemi yazılı yoklamalardır.

Kompozisyon becerileri, kendini yazılı olarak ifade etme ve dili yazılı kullanma yani yazıya dökme becerilerinin ölçülmesinde yazılı yoklamalar iyi bir yöntemdir.

Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme becerilerinin ölçülmesinde kullanılır.

Puanlama güvenirliğinin çok yüksek olmasının gerekmediği durumlarda yazılı yoklamalar kullanılabilir.

Öğrenci sayısının az olduğu durumlarda kullanışlı bir ölçme yöntemidir.

Sınavdan önce soru hazırlamak için zaman az olduğunda kısa sürede soru hazırlanabileceği için kullanışlıdır.

Öğrencilerin sınav kağıtlarını okumak için ayrılacak zamanın çok olduğunda kullanılabilir.

Yazılı Yoklamaların Geçerlilik, Güvenirlik ve Kullanışlılıkları

Yazılı yoklamalarda ölçülen davranışın dışına yazı güzelliği, kağıt düzeni gibi ölçme konusu olmayan davranışlara puan verilmesi söz konusu olduğunda geçerliği düşük olur.

Yazma hızı, kendini yazılı ifade etme gibi sınavla ölçülmek istenmeyen öğrenci özelliklerinin puanlamaya karışması geçerliği düşürür.

Belli bir sınav süresi içinde az sayıda yazılı yoklama sorusu sorulabildiğinden kapsam geçerliği düşük olur.

Yazılı yoklamalarda öğretmen yanlı puanlama yapabilme ihtimali olduğunda dolayı geçerliği düşüktür.

Analiz, sentez ve değerlendirme basamağındaki üst düzey davranışların ölçülmesinde geçerli olur. Ancak bilgi, kavrama ve uygulama basamağı davranışlarının ölçülmesinde geçerliği düşüktür.

Öğrencinin soruları kasıtlı olarak başka yöne çekmesi ve öyle cevaplaması geçerliği düşürecektir.

Farklı öğrencilerin aynı soruya verdikleri aynı cevaplara farklı puan verilmesi durumunda güvenirliği düşürür.

Yazılı yoklamalarda sorunun doğru cevabının şansla bulunma olasılığı yoktur. Bu bakımdan yazılı yoklamaların güvenirliği yüksektir.

Yazılı Yoklamalar ve Soruları Nasıl Hazırlanması Gerekir?

Sorular öğrenciler tarafından farklı yorumlanmasına mahal verilmeyecek şekilde açık ve net olmalıdır.

Sorular bir ders kitabı ya da kaynaktan aynen kopyalanarak alınmamalıdır.

Sorunun yanlış ya da farklı algılanmasına neden olabilecek imla ve yazım hataları olmamalıdır.

Yazılı sınav soruları öğrencilere önceden yazılmış bir şekilde verilmelidir. Sözlü olarak okunup öğrencilerin yazması istenmemelidir.

Cevabı genel ve uzun olan az sayıda soru yerine kısa ve cevabı sınırlandırılmış çok soru olmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.